Author/Editor:

Ronkainen, Suvi
Title:Gendered Violence and the Research of It in Finland. The Shady Spots of Research on Focus. Sukupuolistunut väkivalta ja sen tutkimus Suomessa. Tutkimuksen katveet valokeilassa
Country:
Category:Other Publications
Published in:Naistutkimusraportteja
Volume/Part:2/98
Pages:72
Date:1998
Publisher:Tasa-arvotoimisto
Place:Helsinki Finland
Type:Published works
Keywords:
Publications:
Gendered_Violence_and_the_Research.doc

Abstract:
Last Modified: 15.04.2002