En bok om kvinnligt och manligt homoliv 1950-1980
En ny bok har kommit ut:


Margareta Lindholm och Arne Nilsson (2002):
"En annan stad - kvinnligt och manligt homoliv 1950-1980"

Den kan beställas direkt från AlfabetaAnamma förlag, telefon 0046-31 13 50 32. Den kostar då 199 kr (i bokhandeln 270 kr).___________