NIKK - Annual Nordic Gender Research Magazine in English
Annual Nordic Gender Research Magazine now in English! 3-2001

How do heterosexual couples in the Nordic countries negotiate about gender constructions and gender equality in their daily life? Nordic gender equality is often profiled under a unified image, featuring "new" men and women living the ideal, gender equal life. NIKK magasin - an English edition of the Scandinavian language magazine on gender research - gives a glimpse
into an ongoing NIKK study of gender equality practices and rhetoric in nuclear families. This is the first English issue of NIKK magasin which in addition to articles specially written for this issue, features selected articles from the four previous issues in Scandinavian languages, about critical studies on men; ethnicity and gender; media and gender and psychology and gender. The English language edition is an answer to the request from many readers who do not read Scandinavian but who want to follow what goes on within Women´s Studies and gender research in the Nordic countries. With this annual issue in English we at NIKK - the Nordic Institute of Women's Studies and Gender Research - hope to reach many new readers. The annual newsletter News from NIKK is also part of the subscription, which is free and can be ordered from NIKK website: http://www.nikk.uio.no/publikationer/bestill.html

-----------------------------------------------------------------------
NIKK magasin i engelsk utgave! Det populærvitenskapelig magasinet som utgis av NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning - har nå kommet ut med sitt første nummer på engelsk; NIKK magasin 3-2001. Her er samlet utvalgte artikler fra de fire tidligere temanumrene på skandinavisk om mannsforskning, etnisitet, psykologi og media. Andre artikler er nye og spesielt skrevet for NIKK magasins engelske utgave; Artikkelen "Heterosexual couples talking about and "doing" gender", om hvordan par snakker om og forholder seg til likestillling og kjønn, er en del av NIKKs komparative studie om likestilling, praksis og retorikk i Norden. En annen artikkel presenterer NIKKs aksjons- og forskningsprosjekt Living for tomorrow (1998-2002) som var basert i Estland. Her handlet det blant annet om hvordan bevisstgjøring om kjønn er sentralt for å endre seksuell adferd og hindre spredning av HIV/AIDS. Fra Finland presenteres en helt ny doktoravhandling om kjønnsdiskriminering og overlevelse blant kvinnelige akademikere. NIKK magasin vil komme med en engelsk utgave hvert år, og representerer en helt ny mulighet til å formidle kunnskap om tverrfaglig nordisk kvinne- og kjønnsforskning til engelskspråklige lesere i og utenfor Norden. Tips en kollega og anbefal NIKK magasins engelske utgave til kontakter verden over! Abonnementet er gratis, og kan bestilles via NIKKs
nettsted: http://www.nikk.uio.no/publikationer/bestill.html