conference: "Constructions of masculinity in war and conflict"
Det norske Nettverk for forskning om menn inviterer til konferansen


"Constructions of masculinity in war and conflict"

Konferansen vil ta for seg spørsmål knyttet til konstruksjon av maskulinitet
i krig og konflikt med spesielt fokus på menn og kjønnsbasert vold.
Kjønnsbasert vold har i økende grad blitt benyttet i krig, som eksempler har
vi systematisk voldtekt av sivile jenter og kvinner og systematisk drap på
sivile gutter og menn. Hvordan denne trenden er koblet til sivile
livsbetingelser og kjønnsbasert vold i privatlivet vil være et av
konferansens tema. Vi vil også spørre om bruk av vold kan bli redusert ved
at vi forstår mer av hvordan vold står i sammenheng med kjønn og
maskulinitet?


Hovedinnleder: Adam Jones - Internasjonal ekspert på kjønnsmessig folkemord.

Innleder: Michael Kimmel - Internasjonal ekspert på maskulinitet, vold og
konflikt.

Hold av 31.mai - 1. juni- Mer informasjon sendes ut i midten av april.

Vennlig hilsen
for Nettverk for forskning om menn
Hanne Falch

hanne@kilden.forskningsradet.no