Aktuell forskning om män och maskuliniteter/VT 2002
Svenskt nätverk för forskning om män och Centrum för kvinnoforskning anordnar för tredje året i rad en seminarieserie där aktuell forskning om män och maskuliniteter presenteras och diskuteras.


Torsdagen den 7/3
Roger Klinth, Doktorand, Tema Barn,
Linköpings universitet
Att göra fäder av svenska män:
En historisk analys av den svenska pappaledighetens formering
och politiska villkor under perioden 1960-95

Torsdagen den 2/5
Marie Nordberg, Doktorand, Etnologiska institutionen,
Göteborgs universitet
Fjollor och "riktiga karlar"
Maskulinitets- och sexualitetskonstruktioner
i kvinnodominerade yrken

Torsdagen den 6/6
Robert Hamrén, Doktorand, Tema Genus,
Linköpings universitet
"Rotary är ju männens miljö !"
- En analys av den manliga medelklassens
medborgarskap

Tid: 18-20
Plats: Centrum för kvinnoforskning,
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Adress: Kräftriket, Buss 40 Odenplan, Hållplats: Albano

Alla är hjärtligt välkomna!

Kontaktpersoner:
Susanne Andersson
Centrum för kvinnoforskning/
Pedagogiska institutionen
Stockholms universitet
susanne.andersson@ped.su.se <mailto:susanne.andersson@ped.su.se>

Lars Jalmert
Pedagogiska institutionen
Stockholms universitet
lars.jalmert@ped.su.se